Ontmoet je collega's

Ria Strijkert:

‘Binnen WZU Veluwe ben ik werkzaam in de functies verzorgende IG en activiteitenbegeleidster in de extramurale zorg. Het mooie aan deze beide functies is dat ik op twee verschillende manieren mijn zorg en liefde aan mijn naaste kan geven. Mijn belangrijkste drijfveren in mijn werk zijn dan ook de zorg voor mijn naaste en iets voor een ander willen betekenen.

In mijn functie Verzorgende IG is het de uitdaging om het spanningsveld op te zoeken tussen wat een cliënt zelf nog kan en waarin ik kan bijstaan en helpen. Als activiteitenbegeleidster kan ik de cliënten vooral een fijne dag bezorgen en ze even uit hun eigen wereld halen. Ik probeer hierbij gezelligheid, beleving en sfeer te creëren. Bijvoorbeeld als de herfst aanbreekt, neem ik appeltjes mee van thuis en ga ik samen met de cliënten aan de slag om appelmoes te maken. Zo wordt de herfstgeur letterlijk naar ze toegebracht. Wat is het dan mooi als ik aan het einde van de dag te horen krijg dat ze een fijne en gezellige dag hebben gehad. Dan is mijn werkdag echt geslaagd!

Ook geeft de werksfeer binnen WZU Veluwe mij een prettig gevoel. Als collega’s staan we voor elkaar en je mag er zijn zoals je bent. Erg belangrijk vind ik dat we elkaar respecteren en accepteren, maar tegelijkertijd ook eerlijk en open feedback naar elkaar kunnen geven.

Kortom: ik doe mijn werk met passie, liefde, zorg en toewijding in een fijne werkomgeving.’

Ellen Hoekert:

‘Mijn functie binnen WZU Veluwe is veelzijdig. Ik ben verpleegkundige met coördinerende taken en daarnaast ben ik ook planner. Dit zorgt ervoor dat mijn werk erg afwisselend is. Het kan zo zijn dat ik de ene week een aantal nachtdiensten draai in de zorg en de week daarna op kantoor zit en overleggen heb.

Mijn motivatie ligt niet alleen in goede zorg leveren aan cliënten. Wat mij vooral stimuleert en motiveert is de veelzijdigheid van mijn functie. Als planner zorg ik ervoor dat de verzorging en verpleging goed ingepland wordt, zodat de continuïteit van de zorg aan de cliënten gewaarborgd is en blijft. Als verpleegkundige met coördinerende taken verleen ik juist de persoonlijke zorg aan de cliënten, maar vraag ik ook indicaties aan en ga ik langs bij mensen die zorg nodig hebben. Samen kijken we dan naar wat WZU Veluwe de cliënt kan bieden en welke zorg ingezet kan worden. Ook coördineer ik allerlei zaken rondom het team. 

Persoonlijk ervaar ik veel afwisseling in mijn werk en blijf ik altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Ik ervaar ook echt dat ik de ruimte krijg om hiernaar op zoek te gaan. WZU Veluwe biedt mij dan ook de kansen om te blijven ontwikkelen, te blijven leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan.'

Alie Zwep:

‘Binnen WZU Veluwe vervul ik de functie van medewerker receptie. In mijn functie heb ik zowel met klanten, bezoekers, medewerkers als met bewoners te maken. In relatie tot al die mensen draag ik mijn christelijke identiteit vooral uit in de manier waarom ik omga met mensen. Eerlijkheid staat hierin voor mij centraal.

Het uitoefenen van mijn functie is niet gebonden aan één bepaalde locatie. Ik ben op meerdere locaties werkzaam wat mij breed inzetbaar maakt en mij een brede blik geeft op WZU Veluwe. Dit heeft mij ontzettend verrijkt en dat doet het nog steeds. Ik zie hoe werkzaamheden op andere locaties opgepakt worden en door hier verbindingen tussen te leggen, zorgt het steeds voor nieuwe inzichten en blijf ik leren.

In mijn werk vind ik het van belang dat ik de bewoners ondersteun. Hierbij gaat het om het stimuleren van wat ze zelf nog kunnen en helpen waar nodig als er problemen of vragen zijn. Als ik dan mensen kan voorthelpen in het zoeken naar oplossingen, zodat ze zich weer welbevinden, dan geeft mij dat mij veel motivatie en voldoening. Ik zie en merk dan dat ik bijdraag aan de missie van WZU Veluwe: Nabij… in welbevinden.’