Netwerk 'samen zorgen'

WZU Veluwe start de netwerkgroep ‘Samen zorgen’. Daarmee blijven leden op de hoogte van vacatures en nieuws en ontvangen zij uitnodigingen voor lezingen of meetings over onderwerpen die belangrijk zijn in de ouderenzorg. Bijvoorbeeld over zelforganisatie, het inrichten van een flexpool, medezeggenschap of nieuwe dienstverlening zoals kleinschalig wonen voor mensen met dementie.